شفاف سازی چراغها

معمولا چراغ انواع اتومبیل ها پس از مدتی رو به کدری میروند  و با توجه به منطقه جغرافیایی ممکن است زمان تیره شدن آنها دیر یا زود سر برسد که البته بستگی به عوامل متعددی خواهد داشت.

این موضوع باعث دو مشگل برای اتومبیل خواهد شد ،اولا میزان نور چراغ ها به مراتب کمتر شده و کارائی آنها کاهش پیدا میکند و از سوی دیگر در ظاهر خودرو باعث یک فرم غیر ایده آل و در واقع غیر زیبا خواهد شد.

خوشبختانه در مجموعه کارلوکس وی آی پی ،شفاف سازی چراغ های انواع اتومبیل ها به بهترین وجه ممکن با روش های تخصصی صورت میگیرد.

نمونه هایی از این کار را در مجموعه کارلوکس وی آی پی خواهید دید.

دکمه بازگشت به بالا