نقاشی بدنه و سپرها

با گسترش تعداد اتومبیل‌های موجود در جاده‌ها تعداد تصادفات نیز روز به روز در حال افزایش است. در جریان تصادفات چه سطحی و چه تصادفات گسترده صدمات وارد به بدنه خودرو یکی از مهمترین دغدغه‌های صاحبان اتومبیل است. اینکه آیا امکان دارد بدنه ماشین مثل روز اولش شود؟ 
یکی از مهمترین راه‌های رفع آسیب‌های بدنه صافکاری بی رنگ است. این صافکاری یکی از ایده آل‌های صاحبان خودرو برای ترمیم بدنه خودروشان می‌باشد. اما در هر شرایطی امکان صافکاری بدون رنگ وجود دارد و صافکار گاهی به دلیل پارگی بدنه خودرو یا ریختگی رنگ بدنه ناگزیر از رنگ زدن بدنه خودرو می‌شود.

در ادامه تعدادی از کارهای مجموعه کارلوکس وی آی پی را در خصوص صافکاری بدنه و سپرها خواهید دید.

دکمه بازگشت به بالا