نقاشی رینگها

رینگ ها یکی از قطعاتی هستند که بیشترین تاثیر را در زیبایی و جذابیت خودرو دارند. بنا به شرایط محیطی و طول عمر رینگ، عمر مفید متغیری دارند که پس از مدتی جذابیت خود را از دست می دهند. شاید به نظرتان رینگ های قدیمی را باید تعویض کرد.

اما باید به خاطر داشت بهترین رینگ برای اتومبیل ،رینگ اصلی آن است که با مهارت نقاشان حرفه ای در این خصوص میتوان انتظار داشت پس از بازسازی رینگ های خودرو مانند روز اول شما را راضی کند.

تعدادی از کارهای مجموعه کارلوکس وی آی پی را در خصوص بازسازی و نقاشی رینگ های خودرو خواهید دید.

دکمه بازگشت به بالا